DETERMINING THE ANALYTICAL THINKING LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS

Authors

Abstract

The most important feature of the human being is the ability of thinking. Human should be able to develop their own thinking skills based on their experiences and ideas. It is aimed to provide the individual's thinking development by taking into account the individual characteristics during the education in our schools. When an individual encounters a problem, he reaches a solution with different ways of thinking. The individual with analytical thinking skills will be able to define the parts of the problem and the steps in the process of solving. It is expected that prospective teachers who will raise individuals of the future will have analytical thinking skills by dealing with individual differences. Therefore, in order to determine the level of thinking styles used by prospective teachers in solving problems, it is aimed to investigate the level of analytical thinking of prospective teachers. The research was carried out on the prospective teachers of mathematics teaching of a public university education faculty. In order to determine the level of analytical thinking of prospective teachers, quantitative research method was preferred and Holistic and Analytical Thinking Scale was applied. Descriptive analysis of data obtained from prospective teachers was evaluated.

Keywords: Prospective teachers, Analytical Thinking, Holistic and Analytical Thinking Scale.

REFERENCES

Arıol, Ş. (2009).Matematik Öğretmen Adaylarının Bütüncül (Holisitik) Ve Analitik Düşünme Stillerinin Matematiksel Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Yayınlanmamış  Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara .

Bolça, M.(2015).Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Analitik Düşünme Becerileri, Kavramsal Anlamaları Ve Fene Yönelik Tutumları Üzerine Etkileri, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir .

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbacılık, Trabzon

Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenme Biçimlerini Tercih Etmelerindeki Etkisi, 12. Ulusal Eğitim  Bilimleri Kurultayı İnönü Üniversitesi, Malatya. Dinç Artut, P., Bal, A.P. (2008) Lise  Öğrencilerin Geometrik Başarısı Ve Düşünme Stilllerinin Karşılaştırılması,Çanakkale Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 17,Sayı1,1-10.

Dinçer, B., Saracaloğlu, A. S. (2011). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Profillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 701-744.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme, Türklük Bilimi Araştırmaları TÜBAR Sayı:32.

İnci ,N. ,Erten, H., Çitil, N. (2012) Fen Bilgisi Öğretmen Adalarının Düşünme Stilleri E-Journal Of New World Sciences Academy Sayı:3.

Kabaran Gökçen, G., Altıntaş, S., Kabaran, H.,Sidekli, S.(2016). Analitik ve Holistik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18,  Sayı 1, (37-57)

Konyalıhatipoğlu, M.E. (2016) Ortaokul 7.Sınıf  Öğrencilerin Analitik Ve Bütüncül Düşünme Stillerinin Solo Taksonomisine İle İncelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Montaku, S. (2011).  Results Of Analytical Thinking Skills Training Through Students In System Analysis And Design Course. Proceedings Of The IETEC’11 Conference, 2011, Kuala Lumpur, Malaysia

Nisbett,R.E.,  Peng,K., Choi, I., Norenzanyan, A. (2001). Culture And Systems Of Thought Holistic Versus Analytic Cognition.

Özbaş, N., Sağır, Ş. U. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri Ve Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 305-321.

Tok, E. , Sevinç, M. (2010). Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğimi Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 67-82

Türk Dil Kurumu , 1992. Atatürk  Kültür  Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu,Türk Dil Kurumu Sözlüğü, İstanbul.

Umay, A., Arıol, Ş. (2011).Baskın Olarak Bütüncül Stilde Düşünenlerle Baskın Olarak Analitik Stilde Düşünenlerin Problem Çözme Davranışlarının Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Downloads

Published

2022-10-31

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>