MÜZİKTE MODÜLASYON TEKNİKLERİ

MODULATION TECHNIQUES IN MUSIC

Authors

  • Oya ÇINAR KANIK Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı, Müzik Bölümü, İstanbul Devlet Konservatuvarı Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye https://orcid.org/0000-0001-9343-7962

Abstract

This article delves into the realm of modulation and modulation techniques within the context of music. Modulation is regarded as an artistic process that enriches music in terms of depth, emotion, and diversity. In this study, we will focus on the fundamental concepts of modulation and provide a detailed exploration of various modulation techniques, accompanied by carefully selected musical compositions as examples from the repertoire. Consequently, this article aims to shed light on the role of modulation in musical storytelling, offering a contribution to the fields of music theory and performance practice.

Keywords: Modulation, Music Theory, Chromatism, Common Chord, Alteration.

Öz

Bu makale, müzikte modülasyon ve modülasyon tekniklerini incelemektedir. Modülasyon, müziğin derinlik, duygu ve çeşitlilik açısından zenginleşmesini sağlayan bir sanatsal süreçtir. Bu çalışmada, modülasyonun temel kavramlarına odaklanılacak ve farklı modülasyon teknikleri, repertuardan seçilmiş eser örnekleriyle detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Sonuç olarak bu makale, modülasyonun müzik anlatısındaki rolünü aydınlatarak, müzik teorisi ve performans pratiği alanına bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Terimler: Modülasyon, Müzik Teorisi, Kromatizm, Ortak Akor, Alterasyon. Modulation Techniques in Music

KAYNAKÇA

Balcı. Aktüze, İ. (2003). Ansiklopedik Müzik Sözlüğü. İstanbul: Pan Yayıncılık

Altay, G. (2015). Anarmonik Yazım ve Anarmonik Modülasyon. Sanat Eğitimi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s. 39-55

Bağçeci, S. E. (2005). Tonal Müzikte Armoni Dışı Sesler ve Kullanımları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s. 189-200.

Barut, V. (2021). Saygun Yaklaşımıyla Armoni Eğitimi. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Benjamin, T., Horvit, M. & Nelson, R. (2008). Techniques and Materials of Music: From the Common Practice Period Through the Twentieth Century. Seventh Edition. USA: Thomson Higher Education.

Benward, B.&Saker, M. (2008). Music in Theory and Practice. Volume I. Eighth Edition. New York, NY: Published by McGraw-Hill.

Briggs, K. D. (2011). The Language and Materials of Music: A Treatise of Common Practice Harmony. Third Edition. New York: Highland Heritage Press.

Cangal, N. (2005). Armoni. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Challan, H. (1960). 380 Basses et Chants Donnés. Paris: Alphonse Leduc.

Çöloğlu, E. & Arat, D. (2017). Terminolojiden Analize Alıştırmalı: Müzik Teorisi. 2. Cilt. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Dubois, T. (1921?). Traité d’Harmonie. Paris: Heugel.

Gauldin, R. (2004). Harmonic Practice in Tonal Music. Second Edition. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Gencer, A. Y. & Kanık, O. Ç. (2023). Barok'ta Dans Müziği II. İstanbul: Kriter Yayınevi.

Ghezzo, M. Á. (1993). Solfege, Ear Training, Rhythm, Dictation, and Music Theory. London: University Alabama Press.

Károlyi,  O. (2007). Müziğe Giriş (M. Nemutlu, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık.

Kostka, S., Payne, D. & Almén, B. (2018). Tonal Harmony: with an introduction to post-tonal music. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Laitz, S. G. (2008). The Complete Musician. An Integrated Approach To Tonal Theory, Analysis and Listening. Second Edition. New York, Oxford: Oxford University Press.

Manav, Ö. & Nemutlu, M. (2012). Müzikte Alımlama. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Meyer, L. B. (1989). Style and Music: Theory, History, and Ideology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Piston, W. (1959). Harmony. London: Victor Gollancz Ltd.

Tchaikovsky, P. I. (2005). Guide to the Practical Study of Harmony. Emil Krall/James Liebling. New York: Dover Publication (Rusça aslının ilk yayınlanışı: Moscow: P. Jurnenson, 1872).

Usman, O. (2017). Temel Armoni: Çoksesli Batı Müziğinde Yazım ve Analiz. 2. Cilt. Konya: Eğitim Yayınevi.

Downloads

Published

2023-09-27