TAEKWONDOCU ÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE DURARAK UZUN ATLAMA VE ÇEVİKLİK PERFORMANSI İLİŞKİSİ: DENEYSEL ARAŞTIRMA

THE RELATIONSHIP OF LONG JUMP AND AGILITY PERFORMANCE IN JUNIOR TAEKWONDO PLAYERS ACCORDING TO AGE: EXPERIMENTAL RESEARCH

Authors

Abstract

Studies on the relationship between standing long jump and agility performance on athletes are quite common in the literature. However, there are few studies in the literature on whether the relationship between standing long jump and agility performances will change with age. The purpose of this study is to evaluate the relationship between standing long jump performance and agility in athletes of different age groups according to age. 25 Taekwondo player between the ages of 11-12 and 14-15 participated in the study. 11-12 age group, 14-15 age group. During the study, each athlete was applied to 2 tests, the Standing Long Jump test and the zigzag agility test. In the study, the anthropometric qualities of the athletes were measured on first day. On the second day, the Standing Long Jump and the Zigzag agility test were applied. The standing Long jump test and the zigzag agility test were applied, respectively, 5 minutes’ rest was given between the tests. Independent groups T-test was used to determine significant differences in tests. The correlation between age and performance skill variables was checked with the Pearson correlation test (Pearson correlation coefficient). Significant differences were found between age groups in Zigzag test and standing long jump performances. In addition, significant differences were observed between the groups in body mass index, height and body weight (p˂.05). There was a correlation between the tests performed on 14-15-year-old players, on the contrary, there is no correlation was found between the agility test and standing long jump performance in the group of athletes aged 11-12. The findings of this study show that standing long jump and agility performances increase with age in athletes aged 11-12 to 14-15 years. Standing long jump and agility performances of athletes aged 14-15 were higher than other group. While a positive result was obtained from the correlation of standing long jump performance and agility performance in athletes in the 14-15 age group, on the other hand, the correlation of these two performances in the 11-12 age group may give false results.

Keywords: Children, standing long jump, performance, taekwondo, change of direction.

Öz

Sporcular üzerinde yapılan durarak uzun atlama ve çeviklik performansı ilişkisiyle ilgili çalışmalar literatürde oldukça yaygın olmasına rağmen, çocuklarda yaşlara göre bu performansların ne şekilde değişebileceği ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, farklı yaş gruplarındaki sporcularda durarak uzun atlama ve çeviklik performansı ilişkisinin yaşlara göre değerlendirilmesidir. Çalışmaya katılan 25 Taekwondocu, 11-12 yaş (N:11) ve 14-15 yaş (N:14) olarak 2 gruba ayrıldı. Bu çalışmada her sporcu Durarak Uzun Atlama testi (DUAT) ve Zigzag çeviklik testi (ZÇT) olmak üzere sırasıyla 2 teste tabi tutuldu. Yaş grupları arasında DUAT ve ZÇT performanslarında anlamlı farklılıklar bulundu (p˂.05). Ayrıca gruplar arasında BKİ, boy ve vücut ağırlığı açısından anlamlı farklılıklar tespit edildi. 11-12 yaş arası sporculardan oluşan grupta DUAT ve ZÇT performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken, 14-15 yaşındaki sporcularda testler arasında anlamlı korelasyon bulundu (p˂.05). Bu çalışmada, 14-15 yaş grubundaki sporcularda DUAT ve ZÇT performansı arasındaki ilişkinin bulunması, çeviklik içerisinde önemli yeri olan sıçramaların temel performans bileşeni olarak bu yaş grubunda beraber değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ayrıca 11-12 ile 14-15 yaş arası sporcularda DUAT ve ZÇT performanslarının büyümeye bağlı olarak yaşla birlikte arttığı bulunmuştur. Bu çalışmada, 14-15 yaş grubundaki sporcularda DUAT ve ZÇT performansı arasında ilişkinin bulunması, temel performans bileşeni olarak sıçrama performansının çeviklik performansı içerisinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, 14‑15 yaş grubundaki sıçrama ve çeviklik performans çıktılarının beraber değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ayrıca 11-12 ile 14-15 yaş arası sporcularda DUAT ve ZÇT performanslarının büyümeye bağlı olarak yaşla birlikte arttığı bulunmuştur.

Anahtar Terimler: Çocuklar, durarak uzun atlama, performans, taekwondo, yön değiştirme.

KAYNAKÇA

Alemdaroğlu, U. (2012). The relationship between muscle strength, anaerobic performance, agility, sprint ability and vertical jump performance in professional basketball players. Journal of human kinetics31, 149–158. https://doi.org/10.2478/v10078-012-0016-6

Asadi, A. (2016) Relationship between jumping ability, agility and sprint performance of elite young basketball players: A field-test approach. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano.,18, 177-186.

Aykora, E., & Dönmez, E. (2017). Kadın voleybolcularda tabata protokolüne göre uygulanan pliometrik egzersizlerin kuvvet parametrelerine etkisi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 71-84.

Barnes, J. L., Schilling, B. K., Falvo, M. J., Weiss, L. W., Creasy, A. K., & Fry, A. C. (2007). Relationship of jumping and agility performance in female volleyball athletes. Journal of strength and conditioning research21(4), 1192–1196. https://doi.org/10.1519/R-22416.1

Bozdoğan, T. K., & Kizilet, A. (2017). The effect of coordination and plyometric exercises on agility, jumping and endurance ability in badminton players. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 3(4), 178-187.

Brown, L. E., Ferrigno, V., & Santana, J. C. (2000). Speed, agility, and quickness training. Human Kinetics.

Castro-Piñero, J., González-Montesinos, J. L., Mora, J., Keating, X. D., Girela-Rejón, M. J., Sjöström, M., & Ruiz, J. R. (2009). Percentile values for muscular strength field tests in children aged 6 to 17 years: influence of weight status. Journal of strength and conditioning research23(8), 2295–2310. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b8d5c1

Chaabene, H., Negra, Y., Capranica, L., Bouguezzi, R., Hachana, Y., Rouahi, M. A., & Mkaouer, B. (2018). Validity and reliability of a new test of planned agility in Elite Taekwondo Athletes. Journal of strength and conditioning research32(9), 2542–2547. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002325

Chelladurai, P. (1976) Manifestations of agility. Journal of the Canadian Association of Health, Physical Education and Recreation, 42(3), 36-41.

Çavdar, K. (2006). Pliometrik antrenman yapan öğrencilerin sıçrama performanslarının incelenmesi. İstanbul, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ,113-117.

Çelik, A. (2016). Hareket Eğitimi kitabı, 23-60.

Çıplak, M. E., Yamaner, F., & İmamoğlu, O. (2020). Sporcu eğitim merkezi güreşçilerinde yaş sevilerine göre sürat, kuvvet ve esneklik değerleri karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 84-94.

Çolak, M., & Kaya, M. (2007). Erzincan İlinde Yaşayan 12-14 yaş kız ve erkek çocuklarda sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk bileşenlerinden vücut kompozisyonlarinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 15, 757-764.

Fiorilli, G., Mitrotasios, M., Iuliano, E., Pistone, E. M., Aquino, G., Calcagno, G., & DI Cagno, A. (2017). Agility and change of direction in soccer: differences according to the player ages. The Journal of sports medicine and physical fitness57(12), 1597–1604. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.16.06562-2

Fukunaga, Y., Takai, Y., Yoshimoto, T., Fujita, E., Yamamoto, M., & Kanehisa, H.. (2014) Effect of maturation on muscle quality of the lower limb muscles in adolescent boys. Journal of Physiological Anthropology, 33(1), 30.

Graham, G., Holt/Hale, S. A., & Parker, M. (2001). Children moving, a reflective approach to teaching physical education. Fifth Edition, California: Mayfield Publishing Company,.

Henrieta, H., Ladislava, D., Ivana, K., & Anton, L. (2019) Differences in reaction time and agility of 11-14-year-old schoolboys Journal of Physical Education and Sport (JPES), 19(3), 1565-1569.

Jakovljevic, S. T., Karalejic, M. S., Pajic, Z. B., Macura, M. M., & Erculj, F. F. (2012). Speed and agility of 12- and 14-year-old elite male basketball players. J Strength Cond Res., 26(9), 2453-9.

Jones P, Bampouras TM, & Marrin K. (2009) An investigation into the physical determinants of change of direction speed. J Sports Med Phys Fitness, 49(1),97-104.

Kaçoğlu, C. (2020). Bölüm 3 Genel Antrenman Bilimi: Dayanıklılık Antrenmanı II.

Kirby, R. (1971). A simple test of agility. Coach and athlete, 25(6), 30-31.

Koç, M. (2004). Gelişim psikolojisi açisindan ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 231-238.

Korff, T., Horne, S. L., Cullen, S. J., & Blazevich, A. J. (2009). Development of lower limb stiffness and its contribution to maximum vertical jumping power during adolescence. Journal of Experimental Biology, 212(22), 3737–3742.

Lancaster, S., & Teodorescu, R. (2008). Athletic fitness for kids. USA: Human Kinetics, 143.

Marcovic, G. (2007) Poor relationship between strength and power qualities and agility performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 47(3), 276-283.

Ortiz, A., Olson, S. L., Roddey, T. S., & Morales, J. (2005). Reliability of selected physical performance tests in young adult women. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1), 39–44.

Özbar, N., Duran, D., Duran, S., & Köksalan, B. (2020). 8 haftalık pliometrik antrenmanın 13-15 yaş erkek futbolcularda sürat, çeviklik ve kuvvet performansı üzerine etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 194-200.

Özer, K., & Özer, D. (2000). Çocuklarda motor gelişim. Kazancı Kitap Tic. A.Ş., ;s: 230, İstanbul.

Pamuk Ö., & Özkaya, Y. (2017). 15-17 yaş erkek basketbolculara uygulanan dirençli pliometrik antrenmanların sprint ve çeviklik performansına etkisi. Sportif Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-13.

Ramírez-Campillo, R., Andrade, D. C., & Izquierdo, M. (2013). Effects of plyometric training volume and training surface on explosive strength. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(10), 2714-2722.

Thompson, P. (2009). Introduction to coaching. Lincolnshire, UK: Warners Midlands plc,.

Verstegen, M., & Marcello, B. (2001). Agility and coordination. High performance sports conditioning, 139-165.

Vescovi, J. D., & McGuigan, M. R. (2008). Relationships between sprinting, agility, and jump ability in female athletes. J Sports Sci., 26(1), 97-107.

Vescovi, J. D., Rupf, R., Brown, T. D., & Marques, M. C. (2011). Physical performance characteristics of high-level female soccer players 12-21 years of age. Scand J Med Sci Sports, 21(5), 670-8.

Young, W. B., Miller, I. R., & Talpey, S. W. (2015). Physical qualities predict change-of-direction speed but not defensive agility in Australian rules football. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(1), 206–212.

Downloads

Published

2023-07-31