About the Journal

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) 

Period: 4 Issue / Year (January, April, July, and October).

ISSN: 2146-9466

IJTASE Manuscript Template

IJTASE Copyright Transfer Form

Indexing & Abstracting

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) is an open-access, electronic-only, peer-reviewed, and professional scientific journal which publishes papers to international audiences of educational researchers. IJTASE aim to publish articles art, sport, and science education studies according to interdisciplinary approach. IJTASE has been publishing four times a year since 2012 (January, April, July, and October). The article is to be submitted in Turkish or English.

The journal covers three broad aspects - Arts, Sports, and Science Education. The journal accepts manuscripts related to all aspects of Arts, Sports, and Science Education (Arts studies, arts education studies, music education studies, sport studies, and science education studies). IJTASE is a multidisciplinary and international journal, committed to no single approach, discipline, methodology or paradigm. IJTASE aims to provide researchers with scholarly discourses, theories, research methods, and findings. IJTASE publishes research studies employing a variety of qualitative and/or quantitative methods and approaches in the field of arts, sports, and science education. The selection of articles for publication is based on their contribution to the field of arts, sports, and science education, clarity of presentation, adequacy of research methodology, and significance of research findings.

Değerli Meslektaşlarım,

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), Nisan 2024 sayısında (volume 13 issue 2) yayınlanacak çalışmalarda “Müzik ve Sanat Eğitiminde Yeni Yönelimler: Müzik ve Sanat Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar” başlığı altında Müzik ve Sanat Eğitimi alanında yer alan güncel çalışmaları ve bilimsel uygulamaları konu edinmiş makalelere yer verilecektir. Bu bağlamda IJTASE, yazar(lar)ın, küresel bağlamda okuyucu kitlesine hitap ederek Müzik ve Sanat eğitimini diğer disiplinlerle bütünleştirdikleri çalışmaları memnuniyetle kabul etmektedir.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) dergisinin "Müzik" temasıyla yayımlanacak Nisan 2024 sayısı yerel ve evrensel ölçeklerde müzik, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi, müzik sosyolojisi, müzik eğitimi, ses sanatları, çalgı yapımı, organoloji gibi alanların yanı sıra disiplinler arası çalışmalara da açık olacaktır. Güncel çalışmalarınızı Türkçe veya İngilizce dillerinde özgün makale, araştırma, inceleme, eleştiri, kitap tanıtımı veya çeviri makale biçiminde 30 Mart 2024 tarihine kadar göndermenizi bekliyoruz. Tüm çalışmalar çift kör değerlendirme sürecine sokulacak, hakem onayından geçen çalışmalar yayım sürecine alınacaktır.

IJTASE Nisan 2024 sayısında, müzik ve tüm sanat alanlarında nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma makalelerinin yayımlanmasını, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Hakemli yayınlanan dergimize 30 Mart 2024 tarihine kadar makalelerinizi bekleriz. OJS dergi sisteminde geçici makale yükleme ile ilgili problem yaşadığımız için lütfen aday makalenizi editor.ijtase@gmail.com adresine mail eki olarak gönderiniz.  

Author Guidelines (Dergi Yazım Kuralları)

Saygılarımla

Guest Editor, Mesut Erdem ÇÖLOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

----

Değerli Spor Bilimciler,

Dergimizin Temmuz 2024 sayısından (volume 13 issue 3) itibaren yayınlanacak sayılarda "Spor Bilimlerinde Güncel Gelişmeler" başlığı altında Spor Bilimleri'nin sporda hareket ve antreman bilimisporda yönetim bilimlerispor sağlık, beden eğitimi ve sporsporda psikososyal alanlaregzersiz fizyolojisiegzersizde beslenme ve metabolizmaegzersiz ve spor psikolojisiengellilerde egzersiz ve spor eğitimi, spor biyomekaniği ve motor konrol  alanlarında güncel konulara ilişkin makalelere yer verilecektir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. 

Author Guidelines (Dergi Yazım Kuralları)

Hakemli yayınlanan dergimize 30 Haziran 2024 tarihine kadar yazılarınızı bekleriz.

-----

Değerli Meslektaşlarım,

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) Uluslararası hakemli bir dergidir, Ocak 2023 sayısında (volume 13 issue 1) yayınlanacak çalışmalarda “Fen Eğitiminde Yeni Yönelimler: Fen Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar” başlığı altında Fen Bilimleri alanında yer alan güncel çalışmaları ve bilimsel uygulamaları konu edinmiş makalelere yer verilecektir. Bu bağlamda IJTASE, yazar(lar)ın, küresel bağlamda okuyucu kitlesine hitap ederek fen eğitimi ve fen eğitimini diğer disiplinlerle bütünleştirdikleri çalışmaları memnuniyetle kabul etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Hakemli yayınlanan dergimize 31 Aralık 2023 tarihine kadar makalelerinizi bekleriz.

Author Guidelines (Dergi Yazım Kuralları)

Saygılarımla
Guest Editor, Prof.Dr. Suat TÜRKOĞUZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir-Türkiye

-----

Current Issue

 

Vol. 13 No. 3 (2014): July 2024, Sports Science

Published: 2024-05-22

Research Article

SPOR DALINA ÖZGÜ BECERİ TESTLERİNİN ÖNEMİ VE SEÇİMİ
THE IMPORTANCE AND SELECTION OF SPORT-SPECIFIC SKILL TESTS
Aksel ÇELİK, Berk AVCI
160-184
 Full Text PDF

ISSN    : 2146-9296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol. 13 No. 2 (2024): April 2024, Arts Education

The countries of the authors contributed to this issue (in alphabetical order):

Cyprus and Turkey.

Editor in Chief

Prof.Dr. Cenk Keşan, (Dokuz Eylül University, Turkey)

Published: 2024-04-30
Research Article
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN PİYANO EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK UYGULAMALARININ OLUMLU ETKİLERİ
POSITIVE EFFECTS OF MINDFULNESS PRACTICES ON PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN IN PIANO EDUCATION
Çağdaş ALAPINAR GENÇAY
153-159
Full Text PDF
ISSN    : 2146-9296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol. 13 No. 1 (2024): January 2024, Science Education

The countries of the authors contributed to this issue (in alphabetical order):

Cyprus and Turkey

Guest Editor, Prof.Dr. Suat TÜRKOĞUZ

Dokuz Eylul University, İzmir

Published: 2024-01-31

Research Article

Message from the Editor
Prof.Dr. Suat TÜRKOĞUZ (Guest Editor)
PDF

The Complete Issue
The complete issue: vol 13 Issue 1 
PDF

TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT THE MEANING OF STEM: A CASE FROM TÜRKİYE
Umran Betul CEBESOY, Meltem KURTOĞLU ERDEN
1-15
Full Text PDF

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM KARİKATÜRÜ DESTEKLİ ARGÜMANTASYON YÖNTEMİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
PRE-SERVICE TEACHERS' VIEWS ABOUT THE LESSONS CARRIED OUT ACCORDING TO THE ARGUMENTATION METHOD SUPPORTED BY CONCEPT CARTOONS
Yağmur ŞEVİK, Hasene Esra YILDIRIR
16-30
Full Text PDF

DÖRT AŞAMALI KİMYA TANI TESTİNİN YANITLAMA SÜRESİ VE YANITLAMA PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF RESPONSE TIME AND PERFORMANCE OF THE FOUR TIER CHEMISTRY DIAGNOSTIC TEST
Canan BAŞTÜRK, Suat TÜRKOĞUZ
31-43
Full Text PDF

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SATISFACTION AND ATTITUDE LEVELS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHER'S TOWARDS DISTANCE EDUCATION
Ali Günay BALIM, Ece ALTAY, Betül ÖZTAŞ
44-52
Full Text PDF

EXAMINING PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE IN TERMS OF SOME VARIABLES
Damla ALİGÜLLÜ AVCI, Uğur SERİN
53-59
Full Text PDF

TASARIM BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRENCİ ÇİZİMLERİNDEN OKUL MİMARİSİ ALGISI
PERCEPTION OF SCHOOL ARCHITECTURE FROM STUDENT DRAWINGS FROM A DESIGN PERSPECTIVE
Hülya BARUT ŞİMDİ, Suat TÜRKOĞUZ
60-80
Full Text PDF

FEN ÖĞRETİMİNDE İNGİLİZCE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING TEACHERS' PERSPECTIVES ON THE UTILIZATION OF ENGLISH IN SCIENCE PEDAGOGY
Fahriye GÜRPINAR, Fatma TOSUN, Ayşe DÜZGÜN
81-96
Full Text PDF

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ANNE-BABALARININ ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL LITERACY LEVELS OF THEIR PARENTS
Mehmet ŞAHİN, Sude GÖNCE, Ayşe Cemre ÜRKER, Betül ŞEN
97-106
Full Text PDF

THE EFFECT OF VACCINE-RELATED SCRATCH ACTIVITIES ON THE VACCINE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Tuğçe Gül ŞEKERCİOĞLU , Aras SARAN, Batuhan SAYIM, Gözde SARIOĞLU OCAKTAN
107-114
Full Text PDF

ISSN    : 2146-9296

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Current Issue

Vol. 12 No. 4 (2023): October 2023, Arts Education
					View Vol. 12 No. 4 (2023): October 2023, Arts Education

The countries of the authors contributed to this issue (in alphabetical order):

Turkey

Prof.Dr. Ahmet Burak BASMACIOĞLU
Anadolu University, Eskişehir, Turkey

Guest Editor

Published: 2023-10-25

Research Article

View All Issues