ERNEST BLOCH: HAYATI VE “SUITE FOR VIOLA & PIANO” ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors

Abstract

ERNEST BLOCH: A REVIEW ON HIS LIFE AND “SUITE FOR VIOLA & PIANO”

Ernest Bloch (1880-1959) was born in Switzerland to a Jewish family. Religion has been an integral part of the life of the Bloch family. By combining his identity with his musical background in the same pot; the composer, who created an original and complex musical language accepted by masses. Bloch made an important contribution to the viola repertoire with this work. In the production of a work, the mood and environment of the person who wrote the work are important. It is aimed to convey the characteristics of the composer's musical life and the period in which he lived, to the artists who will perform the work.  Thus, it is aimed to convey the characteristics of the composer’s artistic life and the period in which he lived, to the artists who perform the work. In the context of the work in which the viola is at the forefront, it is thought that the study will contribute to the understanding of Bloch's personality and compositions, and will facilitate the understanding and interpretation of the work as it was composed. It is hoped that the musical form analysis would also guide those who will listen to the work.

Keywords: Ernest Bloch, Suite, Viola.

Öz

Ernest Bloch (1880-1959) Yahudi bir ailenin çocuğu olarak İsviçre’de doğmuştur. Din Bloch ailesinin hayatının ayrılmaz bir ögesi olmuştur. Kimliğini müzikal birikimi ile aynı potada birleştirerek; özgün, karmaşık bir müzik dili oluşturmasına rağmen besteci yine de geniş kitlelerce kabul görmüştür. Bloch; Suite for Viola ve Piano eseriyle viyola repertuvarına önemli katkı vermiştir. Bir eserin üretilmesinde eseri yazan kişinin ruh hali ve ortam önemli faktörlerdir. Bu nedenle çalışmada öncelikle bestecinin yaşamı daha sonra bestecinin bu esere ilişkin notları, kullandığı ezgi ve ritmik unsurlar, esere renk katan müzik terimleri ve ritmik formlar incelenmiştir. Böylelikle bestecinin müzik hayatı ve yaşadığı döneme ilişkin özellikler ortaya konularak eseri seslendiren sanatçılara aktarılması amaçlanmıştır. Viyolanın ön planda olduğu bu eser bağlamında bir viyola yorumcusu gözünden yapılan form incelemesi Bloch’un şahsiyetinin ve bestelerinin daha iyi anlaşılabilmesine katkıda bulunacağı ve eserin Bloch’un bestelediği şekli ile anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bununla birlikte seslendirilen eseri dinleyen müzik severlere de yol gösterici olacağı umulmaktadır.

Anahtar Terimler: Ernest Bloch, Süit, Viyola.

KAYNAKÇA

Bloch, S. and Heskes, I. (1976). Ernest Bloch: Creative spirit. New York: JWB Jewish Music Council.

Brody, E. (1982). Romain Rolland and Ernest Bloch. The Musical Quarterly ,68(1), 60-79. New York: Oxford University Press

Brotman, C. (1998). The winner loses: Ernest Bloch and his America. American Music, 16(4), 417-447.

DeWald, F. K. (t.y.). About this recording.

             https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.570829&catNum=570829&filetype=About%20this%20Recording&language=English ,erişim: 10 Ocak 2022

Jacobson, J. R. (2009). Universalism and particularism in Ernest Bloch’s “sacred service”. The Choral Journal, 50 (4), 20–32.

Knapp, A. (2017). From Geneva to New York: Radical changes in Ernest Bloch’s view of himself as a ‘Jewish Composer’ during his twenties and thirties. A. Knapp and N. Solomon (Eds.), Ernest Bloch Studies içinde (12 20.ss.). Cambridge University Press.

Kushner, D. Z. (1981). The “Jewish” works of Ernest Bloch. Journal of Musicological Research, 3(3-4), 259-273.

Kushner, D. Z. (2010). Ernest Bloch: The cleveland years (1920-1925). Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online, 8, 175-200.

Library of Congress (t.y.). A capital connection (dijital görsel). Alıntıdır https://www.loc.gov/exhibits/elizabeth-sprague-coolidge-chamber-music/capital-connection.html, erişim: 10 Ocak 2022

Loeffler, J. (2015). From biblical antiquarianism to revolutionary modernism. J. S. Walden (Ed.). The Cambridge         Companion to Jewish Music içinde (167-187. ss.) Cambridge University Press.

Steinberg, N. D. (2018). Composer in nature’s university (dijital görsel). Alıntıdır http://www.ernestbloch.org/wp-content/uploads/2018/08/ErnestBlochBookCover_7-18-1.pdf , erişim: 10 Ocak 2022

Schoenfeld, S. (1982). Ernest Bloch’s suite for viola and piano/Rebecca Clarke’s sonata for viola and piano: Winners of             the 1919 Coolidge Competition. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Graduate Faculty of Texas Tech University, Texas.

Steinberg, N. D. (2013). Ernest Bloch: Composer in nature’s university. F. J. Geltner and A. Knapp (Eds.). Ernest       Bloch Foundation.

Stevens, L. (2003). Composers of classical music of Jewish descent. Vallentine Mitchell.

Taruskin, R. (2010). Music from the earliest notations to the sixteenth century. New York: Oxford University Press.

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

Research Article