Vol 12 Issue 4 “Müzik ve Sanat Eğitiminde Yeni Yönelimler: Müzik ve Sanat Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar” Sayısı

2023-02-07

Değerli Meslektaşlarım,

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), Ekim 2023 sayısında (volume 12 issue 4) yayınlanacak çalışmalarda “Müzik ve Sanat Eğitiminde Yeni Yönelimler: Müzik ve Sanat Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar” başlığı altında Müzik ve Sanat Eğitimi alanında yer alan güncel çalışmaları ve bilimsel uygulamaları konu edinmiş makalelere yer verilecektir. Bu bağlamda IJTASE, yazar(lar)ın, küresel bağlamda okuyucu kitlesine hitap ederek Müzik ve Sanat eğitimini diğer disiplinlerle bütünleştirdikleri çalışmaları memnuniyetle kabul etmektedir.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) dergisinin "Müzik" temasıyla yayımlanacak Ekim 2023 sayısı yerel ve evrensel ölçeklerde müzik, müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi, müzik sosyolojisi, müzik eğitimi, ses sanatları, çalgı yapımı, organoloji gibi alanların yanı sıra disiplinler arası çalışmalara da açık olacaktır. Güncel çalışmalarınızı Türkçe veya İngilizce dillerinde özgün makale, araştırma, inceleme, eleştiri, kitap tanıtımı veya çeviri makale biçiminde 30 Eylül 2023 tarihine kadar göndermenizi bekliyoruz. Tüm çalışmalar çift kör değerlendirme sürecine sokulacak, hakem onayından geçen çalışmalar yayım sürecine alınacaktır.

IJTASE Ekim 2023 sayısında, müzik ve tüm sanat alanlarında nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma makalelerinin yayımlanmasını, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Hakemli yayınlanan dergimize 30 Eylül 2023 tarihine kadar makalelerinizi bekleriz.

Saygılarımla
Guest EditorProf.Dr. Ahmet BURAK BASMACIOĞLU
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir-Türkiye

editor.ijtase@gmail.com