Vol 12 Issue 2 "Fen Eğitiminde Yeni Yönelimler: Fen Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar" Sayısı

2023-02-07

Değerli Meslektaşlarım,

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) Uluslararası hakemli bir dergidir, Nisan 2023 sayısında (volume 12 issue 2) yayınlanacak çalışmalarda “Fen Eğitiminde Yeni Yönelimler: Fen Eğitiminde Güncel Eğilimler ve Bilimsel Uygulamalar” başlığı altında Fen Bilimleri alanında yer alan güncel çalışmaları ve bilimsel uygulamaları konu edinmiş makalelere yer verilecektir. Bu bağlamda IJTASE, yazar(lar)ın, küresel bağlamda okuyucu kitlesine hitap ederek fen eğitimi ve fen eğitimini diğer disiplinlerle bütünleştirdikleri çalışmaları memnuniyetle kabul etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Hakemli yayınlanan dergimize 30 Mart 2023 tarihine kadar makalelerinizi bekleriz.

Saygılarımla
Guest Editor, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ŞENYİĞİT
Uşak Üniversitesi, Uşak-Türkiye

editor.ijtase@gmail.com