BİR OKUMA OLARAK, GÖÇ FOTOĞRAFI

Authors

Abstract

MIGRATION IMAGES AS A READING

This study aims to examine how the phenomenon of migration, having significant causes and consequences throughout the history, is expressed by means of photography and read the phenomenon of immigration through images. Especially in the present day, the phenomenon of migration which we have witnessed its bad causes and consequences on behalf of humanity has been the subject of research and discussion in many fields. Today, many artists are influenced by the phenomenon of migration. They transform this human tragedy brought by migration into an artistic means of expression and articulate their thoughts and questions through art. One of these art fields is photography which has a universal power for expression. A photograph does not only documents or records the phenomenon of migration. It also carries out an important function by opening up the phenomenon of migration for discussion.

Keywords: Migration, Photography, Migrant, Refugee, Document

Öz

Bu çalışmanın amacı, tarihin her döneminde önemli nedenleri ve sonuçları olan göç olgusunu fotoğraflar aracılığıyla nasıl ifade bulduğunu araştırarak, göç olgusunu fotoğraflar üzerinden okumaktır. Özellikle günümüzde, insanlık adına kötü sebep ve sonuçlarına yakından tanıklık ettiğimiz göç olgusu birçok alanda araştırma ve tartışma konusu olmuştur. Bugün pek çok sanatçı, göç olgusundan etkilenmiş ve göçün beraberinde getirdiği insanlık dramını sanatsal bir ifade aracına dönüştürerek, düşüncelerini ve sorgulamalarını sanat aracılığıyla yapmaktadırlar. Bu sanat alanlarından biri de evrensel bir anlatım gücüne sahip fotoğraftır. Fotoğraf göç olgusunu sadece belgelemekle yetinmez. Göç olgusunu tartışmaya açarak önemli bir işlevi de yerine getirir.

Anahtar terimler: Göç, Fotoğraf, Göçmen, Mülteci, Belge

KAYNAKÇA

Barthes, R. (2017).Görüntnün Retoriği Sanat ve Müzik, YKY yayınları,İstanbul.

 

Berger, J. (2015). Bir fotoğrafı anlamak. Metis Yayınları.

 

Deleuze, G. ( 2004) Sinema 1 Hareket-İmge, Norgunk yayınları, Çev: Özdemir, S. İstanbul.

 

Jelekäinen, E. (2015). Immıgrant Artists’ Intercultural Identıty Formatıon And Development Process Through Art Making, Master’s Thesis, University of Jyväskylä.

 

Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri, Çev: Çalışlar.A. İmge Kitabevi. Ankara

 

Ziss, A. (2009). Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi, ESTETİK, 2. Baskı, Çev: Şahan, Y.  İstanbul.

Yararlanılan internet kaynakları:

 

https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1129329-afgan-kizini-goren-gozden-suriyeli-aylan-bebek-yorumu# 20.11.2018 Tarihinde yararlanılmıştır.

 

GÖRSELLER

Fotoğraf 1- 2: Mübadele dönemine ait bir fotoğraf:    https://www.google.com.tr/search?q=eski+m%C3%BCbadele+d%C3%B6nemine+ait+foto%C4%9Fraflar&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjypMDvk_zeAhUwqIsKHeOpAE4QsAR6BAgEEAE&biw=1280&bih=585#imgrc=IPcCAKNgxBhEjM:&spf=1543582227117 internet adresinden 26.11.2018 tarihinde alınmıştır.   

Fotoğraf 3: Nilüfer Demir,Aylan Kurdi Bebek,  (https://www.haberturk.com) 20.11.2018 Tarihinde indirilmiştir.

Fotoğraf 4: https://tr.sputniknews.com/avrupa/201602011020574567-aylan-aiweiwei-yunanistan/22.11.2018 Tarihinde indirilmiştir.

Fotoğraf 5: Pekka Jylhä artwork, sculptor, https://en.prothomalo.com/photo/gallery/97011/TODAY-IN-PICTURES-04-March-2016,  A sculpture created by Finnish artist Pekka Jylha portraying drowned Syrian refugee Alan Kurdi, is seen on display at the Helsinki Contemporary gallery in Helsinki, Finland March 3, 2016. Photo: Reuters 25.11.2018 Tarihinde indirilmiştir.

Fotoğraf 6: https://www.dailymail.co.uk/news/article-3227703/Thirty-people-recreate-death-Alyan-Kurdi-laying-sand-Moroccan-beach-dressed-clothes-drowned-Syrian-boy.html 28.11.2018 Tarihinde indirilmiştir.

Downloads

Published

2019-10-31

Issue

Section

Research Article